16REL  >  Radiační efekty v látce

Počet hodnotících: 0 / 2 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 2 studentů.
Ukončilo předmět: 0 studentů.
|....................| 0 %

Spěváček Václav Ing. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.