16RFRD  >  Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika

Počet hodnotících: 1 / 11 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 9 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 11 studentů.
Ukončilo předmět: 0 studentů.
|....................| 0 %

Novák Leoš Ing. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Předmět jako celek dobrý, ale je začátek března a my jsme ještě neskládali ani zápočet. Výklad byl dobrý, srozumitelný a materiály byly dostačující (prezentace + texty na Běhounkovi)
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [1] 2.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |====================| 100 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká