16UCF  >  Úvod do částicové fyziky

Počet hodnotících: 0 / 3 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 3 studentů.
Ukončilo předmět: 2 studentů.
|=============.......| 66 %

Smolík Jan RNDr. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.