16URF1  >  Úvod do radiační fyziky 1

Počet hodnotících: 1 / 59 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 1 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 59 studentů.
Ukončilo předmět: 7 studentů.
|==..................| 11 %

Musílek Ladislav prof.Ing. CSc. [ Zkoušející ]
Urban Tomáš Ing. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • asi nejvíce zajimavý předmět z 1. ročníku na RT
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [1] 2.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |====================| 100 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká