16ZBAF1  >  Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1

Počet hodnotících: 4 / 19 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 21 %
|====................|

Zapsaných na předmět: 19 studentů.
Ukončilo předmět: 7 studentů.
|=======.............| 36 %

Stingl Josef prof.MUDr. CSc. [ Cvičící, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Jeden z nejlepších předmětů, hlavně díky častým praktickým úlohám. Vyučující jsou strašně ochotní dělat toho se studenty spoustu navíc.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • Je vidět, že si na 3LF uvědomují, že nejsme doktoři, a tak se snaží o co nejzajímavější hodiny, i za cenu toho, že nejdeme do hloubky.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • Zajímavý odpočinkový předmět, konečně něco jiného než matematika a fyzika
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [4] 1.00
1 : |====================| 100 % [4] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [4]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |===============.....| 75 % [3] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |=====...............| 25 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká