16ZDOZ1  >  Základy dozimetrie

Počet hodnotících: 2 / 16 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 12 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 16 studentů.
Ukončilo předmět: 11 studentů.
|==============......| 68 %

Trojek Tomáš Doc.Ing. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Nutný úvod do studia ionizujícího záření, i přes ne zcela zábavné téma (=seznam veličin) přednášeno hodně poutavě
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • Základní úvod do problematiky dozimetrie.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [2] 1.00
1 : |====================| 100 % [2] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká