16ZIVB  >  Úvod do ekologie

Počet hodnotících: 2 / 6 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 33 %
|=======.............|

Zapsaných na předmět: 6 studentů.
Ukončilo předmět: 5 studentů.
|=================...| 83 %

Čechák Tomáš prof.Ing. CSc. [ ]
Thinová Lenka RNDr. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Příjemný předmět, kde měl každý možnost odprezentovat si nějaké svoje ekologicky zaměřené téma, které ho zajímá.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • Užitečný, uvolněný a zajímavý předmět, který mimo jiné přiměje člověka přemýšlet i nad svým vlastním počínáním ve vztahu k životnímu prostředí. Neškodilo by však, kdyby byly nároky trošku přísnější.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [2] 1.50
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká