16ZIVO  >  Úvod do životního prostředí

Počet hodnotících: 0 / 4 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 4 studentů.
Ukončilo předmět: 2 studentů.
|==========..........| 50 %

Čechák Tomáš prof.Ing. CSc. [ ]
Thinová Lenka RNDr. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.