16ZJT  >  Zařízení jaderné techniky

Počet hodnotících: 4 / 21 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 19 %
|====................|

Zapsaných na předmět: 21 studentů.
Ukončilo předmět: 12 studentů.
|===========.........| 57 %

Čechák Tomáš prof.Ing. CSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Ok
    Studijní průměr: neuveden
  • Skládá se z kapitoly urychlovačů a základů zařízení jaderné techniky
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • přehledné informace o tom, co by měl vědět každý jaderňák, aby neudělal ostudu:-)
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [4] 1.75
1 : |==========..........| 50 % [2] 1 (výborně)
2 : |=====...............| 25 % [1] 2
3 : |=====...............| 25 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [4]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [4] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká