17CIBS  >  Číslicové bezpečnostní systémy

Počet hodnotících: 1 / 8 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 12 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 8 studentů.
Ukončilo předmět: 8 studentů.
|====================| 100 %

Frýbort Jan Ing. [ ]
Kropík Martin Doc.Ing. CSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • především požadavky na programování bezpečnostních systémů. Zajímavé srovnání více přístupů k problematice. Občas nevysvětlené programátorské záležitosti, které nemusí člověku, kerý není v programování kovaný, dojít.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [1] 3.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |====================| 100 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká