17ELZ  >  Elektrická zařízení jaderných elektráren

Počet hodnotících: 1 / 5 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 20 %
|====................|

Zapsaných na předmět: 5 studentů.
Ukončilo předmět: 5 studentů.
|====================| 100 %

Bouček Stanislav Ing. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]
Kropík Martin Doc.Ing. CSc. [ ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Základy silnoproudé elektroniky. Přijde mi, že předmět se snaží shrnout učivo, kterému by odpovídal mnohem větší hodinový rozsah (třeba až trojnásobný). To je pak vyrovnáno lehčí obtížností zkoušky.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [1] 3.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |====================| 100 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká