17EZE  >  Základy energetiky a zdroje energie

Počet hodnotících: 0 / 8 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 8 studentů.
Ukončilo předmět: 3 studentů.
|=======.............| 37 %

Kobylka Dušan Ing. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.