17NRE  >  Návrh a řízení experimentu

Počet hodnotících: 1 / 11 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 9 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 11 studentů.
Ukončilo předmět: 7 studentů.
|=============.......| 63 %

Kropík Martin Doc.Ing. CSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Úvodní kapitola o kabelech je nezáživná ale naučíte se pracovat s programem Agilent VEE a ten je užitečný.
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [1] 1.00
1 : |====================| 100 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká