17OPK  >  Operátorský kurz na reaktoru VR-1

Počet hodnotících: 1 / 11 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 9 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 11 studentů.
Ukončilo předmět: 6 studentů.
|===========.........| 54 %

Kropík Martin Doc.Ing. CSc. [ ]
Rataj Jan Ing. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Řízení reaktoru. Nevýhodou je velký počet studentů, díky čemuž se k tomu člověk nedostane zas tak moc.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [1] 2.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |====================| 100 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká