17OPKB  >  Operátorský kurz pro bakaláře

Počet hodnotících: 0 / 1 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 1 studentů.
Ukončilo předmět: 1 studentů.
|====================| 100 %

Kropík Martin Doc.Ing. CSc. [ ]
Rataj Jan Ing. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.