17PROJ  >  Úvod do projektování jaderných zařízení

Počet hodnotících: 2 / 14 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 14 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 14 studentů.
Ukončilo předmět: 13 studentů.
|==================..| 92 %

Bouda Jaroslav Mgr. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • /
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>
  • UINZ na druhou. Většinou se Bouda zaobírá technickým kreslením šroubů, pružinek apod.
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [2] 1.50
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká