18AST  >  Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Počet hodnotících: 2 / 18 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 11 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 18 studentů.
Ukončilo předmět: 16 studentů.
|==================..| 88 %

Fabian František prof.Ing. CSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Jiný a velmi zajímavý pohled na statistiku.
    Studijní průměr: neuveden
  • Výborný předmět, prav. a stat. vyučována z jiného pohledu než na jiných předmětech. Filosofický přístup pana Fabiana se mi velmi líbil a jistě mi pomohl rozšířit si obzory.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 1.00
1 : |====================| 100 % [2] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká