18BI  >  Business Intelligence

Počet hodnotících: 3 / 20 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 15 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 20 studentů.
Ukončilo předmět: 8 studentů.
|========............| 40 %

Mojzeš Matej Ing. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Velmi zajímavý předmět, jen moc rozsáhlých domácích úkolů. Na to, kolik bylo potřeba vynaložit času na domácí úkoly, jsou 2 kredity málo.
    Studijní průměr: neuveden
  • v praxi použitelný předmět
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • Zajímavý předmět
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [3] 2.00
1 : |=======.............| 33 % [1] 1 (výborně)
2 : |=======.............| 33 % [1] 2
3 : |=======.............| 33 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |=======.............| 33 % [1] ano
3 : |=============.......| 66 % [2] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká