18ESPG1  >  Evropský standard počítačové gramotnosti 1

Počet hodnotících: 1 / 49 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 2 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 49 studentů.
Ukončilo předmět: 30 studentů.
|============........| 61 %

Petříčková Zuzana RNDr. [ Přednášející ]
Tylová Lucie [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Kredity doslova zadarmo.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [1] 3.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |====================| 100 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |====================| 100 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká