18MEK  >  Modely a metody ekonomického rozhodování

Počet hodnotících: 3 / 31 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 9 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 31 studentů.
Ukončilo předmět: 27 studentů.
|=================...| 87 %

Fiala Petr prof.RNDr. CSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Nevím proč je tento předmět ve studijních plánech ASI, jelikož asi 90% věcí se již probíralo v jiných předmětech a přínos tak byl minimální.
    Studijní průměr: neuveden
  • Nevím k čemu to je užitečné, vše už skoro bylo probráno v jiných předmětech.
    Studijní průměr: neuveden
  • moc číselného počítání
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [3] 4.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |=======.............| 33 % [1] 3
4 : |=======.............| 33 % [1] 4
5 : |=======.............| 33 % [1] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [3] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká