18MOPR  >  Modelování produkčních systémů v ekonomice

Počet hodnotících: 2 / 13 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 15 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 13 studentů.
Ukončilo předmět: 11 studentů.
|=================...| 84 %

Borovička Adam Ing. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]
Fiala Petr prof.RNDr. CSc. [ ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Opakování předchozích předmětů + přidání něčeho navíc
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • Občas opakování již toho co známe, ale některé části jsou nové. Není třeba znát pokročilí aparát. Jeden z mála předmětů, kde se člověk setká s možností při zápočtu použít kalkulačku.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [2] 1.50
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká