18NET  >  Programování pro .NET

Počet hodnotících: 0 / 15 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 15 studentů.
Ukončilo předmět: 2 studentů.
|===.................| 13 %

Virius Miroslav Doc.Ing. CSc. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.