18OOP  >  Objektově orientované programování

Počet hodnotících: 3 / 32 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 9 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 32 studentů.
Ukončilo předmět: 23 studentů.
|==============......| 71 %

Petříčková Zuzana RNDr. [ ]
Virius Miroslav Doc.Ing. CSc. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Dobrý předmět s aktivním zapojení studentů.
    Studijní průměr: neuveden
  • Referáty byly sice kvalitní, ale osobně jsem si z nich neodnesla o mnoho více, než: jo, tak něco takového existuje, což nutně nemusí být špatné, ale se svým dosavadním informatickým vzděláním bych spíše ocenila, kdyby se vybralo méně opravdu důležitých kapitol a těm se věnovalo více času, něco jsme si zkusili sami, opravdu pochopili, jak to funguje a tak
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • ...
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [3] 2.67
1 : |=======.............| 33 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |=======.............| 33 % [1] 3
4 : |=======.............| 33 % [1] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [3] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká