18PST  >  Pravděpodobnost a statistika

Počet hodnotících: 0 / 9 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 9 studentů.
Ukončilo předmět: 5 studentů.
|===========.........| 55 %

Sekničková Jana Mgr. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.