18PVS  >  Průmyslový vývoj softwaru

Počet hodnotících: 4 / 13 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 30 %
|======..............|

Zapsaných na předmět: 13 studentů.
Ukončilo předmět: 12 studentů.
|==================..| 92 %

Doubek Jan Ing. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející ]
Virius Miroslav Doc.Ing. CSc. [ ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [4]
 • Perfektní předmět
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • užitečný rámec, ve kterém adhoc sestavené týmy pracují na vlastním projektu
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • v praxi použitelný předmět
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Časově náročný, ale velmi užitečný předmět do praxe. Jedna z mála šancí na této škole si vyzkoušet vývoj SW, tak jak pak v praxi po škole probíhá.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [4] 1.00
1 : |====================| 100 % [4] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [4]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [2] ano
3 : |==========..........| 50 % [2] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká