18SOFC  >  Softcomputing

Počet hodnotících: 2 / 19 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 10 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 19 studentů.
Ukončilo předmět: 6 studentů.
|======..............| 31 %

Kukal Jaromír Doc.Ing. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející ]
Petříčková Zuzana RNDr. [ ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Velmi zajímavý předmět.
    Studijní průměr: neuveden
  • Skvělý předmět, prakticky orientovaný úvod do fuzzy logiky a neuronových sítí.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 1.50
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká