18SROZ  >  Statistické metody rozpoznávání a rozhodování

Počet hodnotících: 4 / 14 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 28 %
|======..............|

Zapsaných na předmět: 14 studentů.
Ukončilo předmět: 11 studentů.
|================....| 78 %

Flusser Jan prof.Ing. DrSc. [ Přednášející, Cvičící, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [4]
 • jeden z nejvíce přínosných předmětů co jsem kdy měl
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Přednáška vypadá relativně jednoduše (probere se hodně věcí relativně málo do hloubky), realita u zkoušky je poněkud jiná. Pro stejný rozsah by předmět snesl zdvojnásobení hodinové dotace, nebo přidání cvičení - takhle to bylo trochu jak čtení encyklopedie, na přednášce se stihla spíš hesla ale detaily nikoliv.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Kdy už nám někdo řekně, že spolu s Neuronovými sítěmi to má soucislost s umělou inteligencí. Tato spojitost by udělala daný předmět pro některé studenty atraktivnější.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Parádní předmět především díky tomu, že propojuje matematický svět s reálnými aplikacemi.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [4] 1.50
1 : |==========..........| 50 % [2] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [2] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [4]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [2] ano
3 : |==========..........| 50 % [2] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká