818AJ3  >  Angličtina 3

Počet hodnotících: 0 / 10 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 10 studentů.
Ukončilo předmět: 9 studentů.
|==================..| 90 %

Veselá Alena [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.