818JAV1  >  Programování v Javě 1

Počet hodnotících: 0 / 18 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 18 studentů.
Ukončilo předmět: 6 studentů.
|=======.............| 33 %

Moc Michal Ing. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.