818LIP  >  Lineární programování

Počet hodnotících: 0 / 16 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 16 studentů.
Ukončilo předmět: 13 studentů.
|================....| 81 %

Kubera Petr RNDr. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.