818MA1  >  Matematická analýza 1

Počet hodnotících: 0 / 64 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 64 studentů.
Ukončilo předmět: 10 studentů.
|===.................| 15 %

Kubera Petr RNDr. Ph.D. [ ]
Petříčková Zuzana RNDr. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.