818MA3  >  Matematická analýza 3

Počet hodnotících: 0 / 14 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 14 studentů.
Ukončilo předmět: 5 studentů.
|=======.............| 35 %

Horaisová Kateřina Ing. Ph.D. [ ]
Kubera Petr RNDr. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.