818MAK1  >  Makroekonomie 1

Počet hodnotících: 0 / 11 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 11 studentů.
Ukončilo předmět: 10 studentů.
|==================..| 90 %

Hladík René PhDr. CSc. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.