818NEM3  >  Němčina 3

Počet hodnotících: 0 / 14 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 14 studentů.
Ukončilo předmět: 10 studentů.
|==============......| 71 %

Petrová Světlana Mgr. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.