818NME  >  Numerické metody

Počet hodnotících: 0 / 14 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 14 studentů.
Ukončilo předmět: 2 studentů.
|===.................| 14 %

Kubera Petr RNDr. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.