818OS  >  Správa operačních systémů

Počet hodnotících: 0 / 61 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 61 studentů.
Ukončilo předmět: 8 studentů.
|===.................| 13 %

Drobný Josef Bc. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.