818PRK1  >  Přípravný kurz z matematiky 1

Počet hodnotících: 0 / 10 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 10 studentů.
Ukončilo předmět: 5 studentů.
|==========..........| 50 %

Mrázková Linda Ing. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.