818UVP1  >  Úvod do studia práva 1

Počet hodnotících: 0 / 13 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 13 studentů.
Ukončilo předmět: 9 studentů.
|==============......| 69 %

Hohenbergerová Marie JUDr. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.