Vyhodnocení předmětů

Pořadí Kód Předmět Známek Studentů Hodnotících Vyučující Přínos Materiály Předmět
1 01FA1 Funkcionální analýza 1 4 19 2 (10.53 %) 1.000 0.00 0.00 1.50
2 16ZRAO Základy radiační ochrany 6 15 3 (20.00 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
3 16ZBAF1 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1 2 19 4 (21.05 %) 1.000 0.00 0.00 1.50
4 16ZDOZ1 Základy dozimetrie 6 16 2 (12.50 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
5 04NP3 Němčina P3 1 11 2 (18.18 %) 1.000 0.00 0.00 1.50
6 01MATZ1 Matematika, zkouška 1 15 329 5 (1.52 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
7 15POCH Praktikum z organické chemie 1 19 2 (10.53 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
8 18AST Pravděpodobnost a aplikovaná statistika 6 18 2 (11.11 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
9 18SDI1 Seminář k diplomové práci 1 4 14 2 (14.29 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
10 12NCH Nanochemie 6 12 2 (16.67 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
11 04AM3 Angličtina M3 2 53 3 (5.66 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
12 15CAN1 Cvičení z anorganické chemie 1 1 55 2 (3.64 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
13 18SQL Aplikace SQL 4 20 2 (10.00 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
14 01ASTE Asistivní technologie 6 8 3 (37.50 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
15 04CESM3 Čeština pro cizince mírně pokročilí 3 2 25 2 (8.00 %) 1.000 0.00 0.00 1.50
16 01NAH Teorie náhodných procesů 7 21 3 (14.29 %) 1.000 0.00 0.00 2.00
17 16ZIVB Úvod do ekologie 4 6 2 (33.33 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
18 18ZNEK Znalostní ekonomika 2 10 3 (30.00 %) 1.000 0.00 0.00 2.00
19 16EPAM Exaktní metody při studiu památek 5 5 2 (40.00 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
20 12EL3 Elektronika 3 5 8 2 (25.00 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
21 12OVP Optické vlastnosti polovodičů 2 10 2 (20.00 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
22 04RZ4 Ruština Z4 1 22 2 (9.09 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
23 18PVS Průmyslový vývoj softwaru 8 13 4 (30.77 %) 1.000 0.00 0.00 1.50
24 04ABK1 Rozvíjení řečových dovedností 1 1 167 2 (1.20 %) 1.000 0.00 0.00 1.50
25 15ANL2 Chemie analytická 2 3 22 2 (9.09 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
26 02REL1 Relativistická fyzika 1 7 8 3 (37.50 %) 1.000 0.00 0.00 1.67
27 01ZTGA Základy teorie grafů A 9 32 5 (15.62 %) 1.000 0.00 0.00 1.40
28 15ANLSN2 Chemie analytická - seminář 2 2 20 2 (10.00 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
29 12FOPT1 Fyzikální optika 1 10 16 4 (25.00 %) 1.000 0.00 0.00 1.00
30 01DIM3 Diskrétní matematika 3 18 30 11 (36.67 %) 1.056 0.00 0.00 1.00
31 16RAO Radiační ochrana 11 18 4 (22.22 %) 1.091 0.00 0.00 1.00
32 01MAB3 Matematická analýza B3 64 141 26 (18.44 %) 1.094 0.00 0.00 1.04
33 01SMB1 Seminář z matematické analýzy B1 35 101 18 (17.82 %) 1.114 0.00 0.00 1.00
34 16ZPP Základy první pomoci 8 29 4 (13.79 %) 1.125 0.00 0.00 1.00
35 12ZEL1 Základy elektroniky 1 8 118 3 (2.54 %) 1.125 0.00 0.00 1.00
36 12UM Úvod do managementu 7 12 3 (25.00 %) 1.143 0.00 0.00 1.00
37 15OCHEN Obecná chemie 6 55 4 (7.27 %) 1.167 0.00 0.00 1.50
38 02SMF Seminář matematické fyziky 12 30 8 (26.67 %) 1.167 0.00 0.00 1.00
39 01PRST Pravděpodobnost a statistika 33 68 12 (17.65 %) 1.182 0.00 0.00 1.17
40 01TSLO Teorie složitosti 5 8 2 (25.00 %) 1.200 0.00 0.00 1.00
41 12DRP Diferenciální rovnice na počítači 5 7 2 (28.57 %) 1.200 0.00 0.00 1.00
42 01CHAOS Chaotické systémy a jejich analýza 5 21 2 (9.52 %) 1.200 0.00 0.00 1.50
43 04NM3 Němčina M3 5 43 6 (13.95 %) 1.200 0.00 0.00 1.33
44 12ELDY1 Elektrodynamika 1 5 20 3 (15.00 %) 1.200 0.00 0.00 1.00
45 02EXF2 Experimentální fyzika 2 25 73 9 (12.33 %) 1.200 0.00 0.00 1.12
46 02FYS1 Fyzikální seminář 1 14 90 8 (8.89 %) 1.214 0.00 0.00 1.00
47 01MAA3 Matematická analýza A3 51 34 19 (55.88 %) 1.216 0.00 0.00 1.00
48 18EKO1 Matematická ekonomie 1 9 140 3 (2.14 %) 1.222 0.00 0.00 1.00
49 02KVAN Kvantová mechanika 31 77 13 (16.88 %) 1.226 0.00 0.00 1.15
50 02ZFM1 Základy fyzikálních měření 1 34 223 21 (9.42 %) 1.235 0.00 0.00 1.10
51 01FKPB Funkce komplexní proměnné B 4 5 2 (40.00 %) 1.250 0.00 0.00 1.00
52 04RZ2 Ruština Z2 4 28 4 (14.29 %) 1.250 0.00 0.00 1.50
53 01UMIN Pravděpodobnostní modely umělé inteligence 4 9 2 (22.22 %) 1.250 0.00 0.00 1.50
54 18SOFC Softcomputing 4 19 2 (10.53 %) 1.250 0.00 0.00 1.00
55 01LAP Lineární algebra plus 69 428 29 (6.78 %) 1.261 0.00 0.00 1.22
56 01SOS1 Softwarový seminář 1 13 55 8 (14.55 %) 1.308 0.00 0.00 1.67
57 01LAZ Lineární algebra 1, zkouška 45 584 23 (3.94 %) 1.311 0.00 0.00 1.59
58 04NP1 Němčina P1 3 13 4 (30.77 %) 1.333 0.00 0.00 1.75
59 01VAM Variační metody 6 11 2 (18.18 %) 1.333 0.00 0.00 1.00
60 01MAM Matematické minimum 63 314 33 (10.51 %) 1.333 0.00 0.00 1.33
61 01VAMB Variační metody B 9 18 5 (27.78 %) 1.333 0.00 0.00 1.60
62 01MAT1 Matematika 1 14 305 8 (2.62 %) 1.357 0.00 0.00 1.29
63 18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad 8 34 3 (8.82 %) 1.375 0.00 0.00 1.00
64 01TIN Teorie informace 8 11 3 (27.27 %) 1.375 0.00 0.00 1.67
65 17ZAF1 Základy fyziky jaderných reaktorů 1 9 27 5 (18.52 %) 1.444 0.00 0.00 1.40
66 01MAP Matematická analýza plus 29 434 12 (2.76 %) 1.448 0.00 0.00 1.17
67 01ALG Algebra 11 22 4 (18.18 %) 1.455 0.00 0.00 1.00
68 02MECHZ Mechanika - zkouška 41 611 17 (2.78 %) 1.488 0.00 0.00 1.29
69 01DIM1 Diskretní matematika 1 41 130 23 (17.69 %) 1.488 0.00 0.00 1.17
70 12NAN Nanoskopie a nanocharakterizace 4 14 2 (14.29 %) 1.500 0.00 0.00 2.00
71 01MAT3 Matematika 3 24 58 9 (15.52 %) 1.500 0.00 0.00 1.11
72 04ABS3 Systematizace jazykových prostředků 3 2 17 2 (11.76 %) 1.500 0.00 0.00 1.50
73 17PROJ Úvod do projektování jaderných zařízení 4 14 2 (14.29 %) 1.500 0.00 0.00 1.00
74 12ULAT Úvod do laserové techniky 12 27 6 (22.22 %) 1.500 0.00 0.00 1.33
75 01FA3 Funkcionální analýza 3 10 15 4 (26.67 %) 1.500 0.00 0.00 1.75
76 02KTP1 Kvantová teorie pole 1 6 7 3 (42.86 %) 1.500 0.00 0.00 1.00
77 02ZJF Základy jaderné fyziky 4 37 2 (5.41 %) 1.500 0.00 0.00 1.00
78 01PNLA Pokročilé partie numerické lineární algebry 6 16 2 (12.50 %) 1.500 0.00 0.00 1.00
79 04ABO1 Práce s odborným textem 1 4 20 2 (10.00 %) 1.500 0.00 0.00 1.50
80 02TEF1 Teoretická fyzika 1 101 140 38 (27.14 %) 1.525 0.00 0.00 1.11
81 02UFEC Úvod do fyziky elementárních částic 15 108 11 (10.19 %) 1.533 0.00 0.00 1.44
82 04AP1 Angličtina P1 11 109 12 (11.01 %) 1.545 0.00 0.00 1.36
83 18SROZ Statistické metody rozpoznávání a rozhodování 11 14 4 (28.57 %) 1.545 0.00 0.00 1.50
84 02DEF1 Dějiny fyziky 1 63 782 40 (5.12 %) 1.556 0.00 0.00 1.29
85 12VPF Vybrané partie z fyziky 14 20 5 (25.00 %) 1.571 0.00 0.00 1.40
86 15CH1 Obecná chemie 1 29 159 17 (10.69 %) 1.586 0.00 0.00 1.41
87 18PRC1 Programování v C++ 1 32 142 17 (11.97 %) 1.594 0.00 0.00 1.00
88 18MOPR Modelování produkčních systémů v ekonomice 5 13 2 (15.38 %) 1.600 0.00 0.00 2.00
89 01MAZ Matematická analýza 1, zkouška 30 564 13 (2.30 %) 1.600 0.00 0.00 1.00
90 12APL Aplikace laserů 5 3 2 (66.67 %) 1.600 0.00 0.00 1.50
91 01LNA1 Lineární algebra 1 78 559 44 (7.87 %) 1.603 0.00 0.00 1.43
92 12KVEN Kvantová elektronika 8 21 3 (14.29 %) 1.625 0.00 0.00 1.00
93 12VAK Vakuová fyzika a technika 12 36 6 (16.67 %) 1.667 0.00 0.00 1.00
94 15MZD Měření a zpracování dat 6 20 2 (10.00 %) 1.667 0.00 0.00 1.00
95 12ELDN Elektrodynamika 15 25 5 (20.00 %) 1.667 0.00 0.00 1.00
96 17PRJT Přístroje jaderné techniky 6 11 2 (18.18 %) 1.667 0.00 0.00 1.00
97 04ABK3 Rozvíjení řečových dovedností 3 3 19 3 (15.79 %) 1.667 0.00 0.00 1.00
98 02VPSF Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky 6 10 2 (20.00 %) 1.667 0.00 0.00 1.00
99 01MA1 Matematická analýza 1 78 555 44 (7.93 %) 1.679 0.00 0.00 1.16
100 02MECH Mechanika 82 576 46 (7.99 %) 1.695 0.00 0.00 1.14
101 04AP3 Angličtina P3 7 80 7 (8.75 %) 1.714 0.00 0.00 1.29
102 12NT Nanotechnologie 15 21 6 (28.57 %) 1.733 0.00 0.00 1.40
103 15OCH2 Organická chemie 2 4 20 2 (10.00 %) 1.750 0.00 0.00 1.00
104 01RMF Rovnice matematické fyziky 49 79 20 (25.32 %) 1.796 0.00 0.00 1.65
105 12SOP Statistická optika 5 14 2 (14.29 %) 1.800 0.00 0.00 1.00
106 02GR Grupy a reprezentace 5 7 2 (28.57 %) 1.800 0.00 0.00 2.50
107 16JRF1 Jaderná a radiační fyzika 1 6 7 2 (28.57 %) 1.833 0.00 0.00 1.00
108 01FIMA Finanční a pojistná matematika 7 23 3 (13.04 %) 1.857 0.00 0.00 1.00
109 17ZEL Základy elektroniky 8 54 4 (7.41 %) 1.875 0.00 0.00 1.25
110 16ZJT Zařízení jaderné techniky 9 21 4 (19.05 %) 1.889 0.00 0.00 1.00
111 01SSM1 Seminář současné matematiky 1 14 20 8 (40.00 %) 1.929 0.00 0.00 1.00
112 12ZOPT Základy optiky 16 21 6 (28.57 %) 1.938 0.00 0.00 1.00
113 12PIN2 Praktická informatika pro inženýry 2 7 53 4 (7.55 %) 2.000 0.00 0.00 1.00
114 04NM1 Němčina M1 3 66 4 (6.06 %) 2.000 0.00 0.00 2.00
115 04ABS1 Systematizace jazykových prostředků 1 1 164 2 (1.22 %) 2.000 0.00 0.00 1.50
116 02KVK1 Kvantový kroužek 1 4 8 2 (25.00 %) 2.000 0.00 0.00 1.00
117 04FZ2 Francouzština Z2 2 18 2 (11.11 %) 2.000 0.00 0.00 2.00
118 01NELI Nelineární programování 5 12 2 (16.67 %) 2.000 0.00 0.00 1.00
119 01VYML Vyčíslitelnost a matematická logika 4 8 2 (25.00 %) 2.000 0.00 0.00 1.00
120 18MTL Programování v MATLABu 4 45 2 (4.44 %) 2.000 0.00 0.00 1.00
121 18ZPRO Základy programování 66 822 38 (4.62 %) 2.000 0.00 0.00 1.24
122 04FP1 Francouzština P1 2 6 2 (33.33 %) 2.000 0.00 0.00 0.00
123 12EKO Ekonomika 5 3 2 (66.67 %) 2.000 0.00 0.00 1.00
124 01NUM1 Numerická matematika 38 41 14 (34.15 %) 2.053 0.00 0.00 1.00
125 02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika 88 159 32 (20.13 %) 2.159 0.00 0.00 1.07
126 18BI Business Intelligence 6 20 3 (15.00 %) 2.167 0.00 0.00 1.67
127 16KPR Klinická propedeutika 5 62 2 (3.23 %) 2.200 0.00 0.00 1.00
128 18MOCA Metoda Monte Carlo 18 56 9 (16.07 %) 2.222 0.00 0.00 1.25
129 01REDA Relační databáze 3 14 2 (14.29 %) 2.333 0.00 0.00 1.00
130 02FYZ1 Fyzika 1 3 198 3 (1.52 %) 2.333 0.00 0.00 1.50
131 14NMA Nauka o materiálu 16 48 8 (16.67 %) 2.375 0.00 0.00 1.25
132 04AM1 Angličtina M1 8 92 10 (10.87 %) 2.625 0.00 0.00 1.75
133 17UINZ Úvod do inženýrství 14 84 7 (8.33 %) 2.643 0.00 0.00 1.33
134 18OOP Objektově orientované programování 6 32 3 (9.38 %) 2.667 0.00 0.00 1.00
135 18MEK Modely a metody ekonomického rozhodování 8 31 3 (9.68 %) 2.750 0.00 0.00 1.00
136 18SWI Softwarové inženýrství 4 18 2 (11.11 %) 2.750 0.00 0.00 2.00
137 04CESM1 Čeština pro cizince mírně pokročilí 1 3 149 4 (2.68 %) 3.000 0.00 0.00 1.75
138 16ZPSP Základy práce s počítačem 6 171 4 (2.34 %) 3.000 0.00 0.00 1.75
139 02KIK Kvantová informace a komunikace 4 6 3 (50.00 %) 3.000 0.00 0.00 1.67
140 04FM1 Francouzština M1 2 24 3 (12.50 %) 3.500 0.00 0.00 2.00
141 15AN1N Anorganická chemie 1 3 56 2 (3.57 %) 3.667 0.00 0.00 2.00
142 17THNJ1 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1 9 27 5 (18.52 %) 3.778 0.00 0.00 2.00
143 16HE Hygiena a epidemiologie 4 17 2 (11.76 %) 4.000 0.00 0.00 1.00
144 01VUSI1 Výzkumný úkol 1 4 4 2 (50.00 %) 4.000 0.00 0.00 2.00
145 12ZDP Zpracování dat pro publikování 12 37 6 (16.22 %) 4.167 0.00 0.00 1.75

Předměty bez hodnocení