Celofakultní komentáře

X : Připomínky k výuce matematických disciplín. [12]
 • alles gute
  Studijní průměr: neuveden
 • Je toho moc. Možná by se mělo zvážit, které obory potřebují nutně matiku B a kterým stačí C.
  Studijní průměr: neuveden
 • Kreditová dotace předmětů např. v magisterském zaměření MI je dle mého názoru často podhodnocená, student je nucen absolvovat mnoho volitelných předmětů (z nichž je navíc většina zakončena zkouškou) jen aby získal dostatečný počet kreditů, to vše na úkor výzkumného úkolu, kterému by se věnoval raději
  Studijní průměr: neuveden
 • Matematika je na velmi vysokej urovni, a myslim, ze by to tak aj malo ostat
  Studijní průměr: neuveden
 • Myslím, že bylo tragickým omylem zrušit povinné RMF pro některé obory v bakalářském studiu. Tím se chtějí některé katedry zalíbit necílevědomým studentům. Považuji to za laciné gesto nehodné jménu FJFI. Díky tomuto nápadu např. na naši katedru - KIPL - kam chtělo jít původně 6 lidí, šel jediný člověk. Takovéto "zvýhodnění" některých kateder je nepřípustné, je třeba tomu zamezit. Vyzývám proto na tomto místě nového děkana, aby proti tomuto zakročil. RMF je zcela zásadní předmět a musí být povinný. A jelikož bakalář po základním studiu je naprostá 0, není důvod, proč tento předmět posouvat do magistra.
  Studijní průměr: neuveden
 • Nechápu, proč jsou po studentech nematematických oborů (úroveň B) vyžadovány důkazy. Bohatě stačí, že je na přednáškách dokázáno, že ty věci platí a nevidím nic užitečného na tom si tyto důkazy pamatovat.
  Studijní průměr: neuveden
 • Upřednostnil bych méně teoretickou matematiku pro fyzikální obory.
  Studijní průměr: neuveden
 • Čím dál více je zřetelnější, že označení a a B je značně zavádějící, podle všeho je matika B časově i početně a šířkou náročnější než A. Mělo by se to spíše přejmenovat na T (teoretická) a P(praktická). To by pak studentům dávalo lepší možnost si vybrat podle jejich zájmu vhodný směr a ne se jen orientovat podle domnělé obtížnosti. Také kreditový nepoměr by měl být vyrovnán. Katedra matematiky by také mohla být méně dravá co se týče lákání studentů. Úšklebky na účet studentů B a fyziků občas vyznívají až příliš vážně.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Matematika pod vedením p. docenta Krbálka je jedna velká radost.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • "Přírodo, kde tě tady najdu? - Žádné údolí, žádná hora, žádný les, kde bych mohl své myšlenky správně sebrat; žádné místo, kde bych mohl být sám, docela jako v uzavřené jizbě, kde zespodu pořád někdo hlučí a vyrušuje. To je, co mne nemůže uspokojit. K tomu přistupuje ještě věčný vnitřní duševní boj pro volbu studia: studená matematika, která se člověku příčí hned na začátku pro své ledové definice, ta se mi nemůže líbit ..."
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Je na dobré úrovni, ikdyž to nepatří k nejjednoduším předmětům. Vzhledem k informatickému zaměření nedovedu také posoudit praktičnost informací z matematických předmětů.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Tradičně stále málo kreditů vzhledem k náročnosti.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>

X : Připomínky k výuce fyzikálních disciplín. [15]
 • alles gute
  Studijní průměr: neuveden
 • Fyzika za matematikou hodne zaostava (mozem relevantne posudit len mechaniku) je velmi nerigorozna a matematicky nepresna. Bolo by potrebne ju zrigoroznit a vylepsit.
  Studijní průměr: neuveden
 • Je nepříjemné, že člověk potřebuje v prvním ročníku matematický aparát, který se bude učit až dlouho potom. Brání to hlubšímu porozumění probírané látky, i když se přednášející a cvičí velmi snaží. Hodně pomáhá předmět Matematické minimum s panem doktorem Břeněm, ale i tak se to tam nestihne probrat dostatečně důkladně, protože výuka probíhá jen jednou týdně polovinu semestru.
  Studijní průměr: neuveden
 • Jsem spokojen.
  Studijní průměr: neuveden
 • Možná by lidem, kteří mají fyzikální obory, vyhovovalo víc fyziky (na úkor matiky).
  Studijní průměr: neuveden
 • Přijde mi obrovské plýtvání potenciálem, když lidi, co jdou na matematické obory, studují v základním kurzu fyziky, které v budoucnu nevyužijí. Jelikož je to ale oproti MFF jedna z největších předností Jaderky, toto schéma bych nejen zachoval, ale posunul dál. Celé fyzikální studium totiž spěje ke kvantovce jakožto vrcholu poznání. Proto mi přijde naprosto absurdní, že mnoho oborů nemá předmět KVAN povinný. Zavedl bych ho povinný nejen pro všechny fyzikální obory, ale i pro matematické modelování - vysvětlím: 1) Kvantovka je o funkcionální analýze. 2) Mnoho modelů dnes jde do kvantovky 3) Nastává éra kvantových počítačů, navrhuji, aby se na tento obor, v naší republice zanedbaný, FJFI zaměřila 4) Štefaňák to přednáší fakt skvěle. Je nesmysl, aby měly 2 obory paralelní předmět s Jizbou nebo Šnoblem (nevím, kdo to teď učí, ale oba jsou tragičtí)
  Studijní průměr: neuveden
 • Trápí mě fakt, že se v základním studiu vůbec nevyučuje filozofie přírodních věd. Vždyť to je alfa a omega toho, co tady děláme. Jak může fyzik obhájit svoji vědu před ne-fyziky, pokud o smyslu svého oboru ví méně než diletant? Není to trochu ostuda?
  Studijní průměr: neuveden
 • Vyjadřovat se více v jazyce matematiky. Kdyby fyzikové říkali věcem stejně jako matematici, dost by se zjednodušilo
  Studijní průměr: neuveden
 • Buršáctví má nepopíratelně pěknou ideu, v základě ideální princip. Tímto principem je morální, intelektuální a tělesná výchova anebo výchova srdce, ducha a těla ... Jestliže chlapci chtějí toto, pak nesmějí jenom vysedávat po hospodách a odtahovat se od života, jak činívají; tak nezreformují ani svět, ani Evropu, žádného člověka, žádného studenta ...
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Matematický aparát konečně začína dohánět fyziku, takže to vše začíná dávat mnohem větší smysl, takže je to mnohem zajímavější. Přílišný formalismus ale občas zastírá hlubší fyzikální souvislosti.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Opravdu není možné matematický aparát probrat v matematice dřív než ve fyzice?
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Výuka fyziky mi v letošním semestru (2. ročník) přišla poněkud lepší a kvalitnější než v prváku (i když spíš už jde o zvyk),
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Bohužel fyzikální výuka se mě již několik semestrů netýká, tak nemohu posoudit.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Pedagogy katedry fyziky vetsinou neumi vzbudit zajem ke svemu predmetu, fyzicke predmety nejsou zajimave na rozdil od matematickych
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>
 • Uvědomuji si, že se při standardním studijním plánu toho nedá dosáhnout, ale rozhodně nepovažuji za normální, když student dostane patřičný matematický aparát minimálně půl roku po tom, co se od něho předpokládalo, že zcela porozumí fyzikálním výpočtům a odvození (např. diferenciální rovnice v mechanice a termice, vektorovou analýzu v elmě, atd..)
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>

X :  Připomínky k výuce informatických disciplín. [6]
 • Na fjfi jsem čekal lepší informatiku. Předmět ZPRO mě moc nezaujal.
  Studijní průměr: neuveden
 • Pascal. Ale to bude pokud vím dalším rokem vyřešeno. Rozhodně se mi nelíbí na vysoké škole programovat v pascalu. Jsem zastáncem Cčka i když v pascalu programuji už pár let.
  Studijní průměr: neuveden
 • Vadí mi, že předmět Základy programování je povinný. S počítači příliš nekamarádím a předmět mi dost komplikuje život; navíc mám pocit, že mi moc nového nedal, s něčím podobným se asi během studia stejně nesetkám.
  Studijní průměr: neuveden
 • Výuka informatiky v bakalářském studiu je hrozně zanedbaná. Studentům by se měly nabídnout moderní (povinně volitelné) vícesemestrální kurzy mathematicy a matlabu. To jsou věci, které dokáží později ve svém výzkumu využít studenti všech zaměření. Ti, kdo současný rozvrh navrhovali, opět rezignovali na jakoukoliv úvahu o reálném přínosu pro studenty, jinak si nelze vysvětlit výuku pascalu jako jediného povinného informatického předmětu.
  Studijní průměr: neuveden
 • Základy programování v C jsou jen naprosto zbytečným opakováním základů programování, jenom s trochu jinou syntaxí. Numerická matematika je jen suchá teorie, chtělo by to v ní více programování.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Stále cítím tápání mezi teorií a praxí. Není ředkládána ani teoretická informatika do hloubky ale na druhou stranu není dostatečná příprava na praxi v IT oboru. Druhý bod se ale poslední dobou zlepšuje - předměty PVS a BI jsou v tomto směru velkým krokem vpřed.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>

X :  Připomínky k výuce jazyků. [13]
 • Jako absolvent BC studia jsem hluboce zklamán z humanitních předmětů na FJFI. Přínos z výuky jazyků je pro mnohé studenty nulový. V angličtině pro pokročilé jsem se téměř nic nového nedozvěděl a druhý cizí jazyk vůbec nepoužívám, takže ho brzy hodlám zapomenout. Vedení fakulty by se mělo zamyslet nad tím, zda v humanitních oborech nabízí studentům nějakou přidanou hodnotu. Co třeba kurzy rétoriky v angličtině, případně interaktivní kurzy na rozvoj prezentačních schopností (v psané i mluvené formě), které jsou u studentů žalostné (rétorika v 2 ročníku byla super, chtělo by to mnohem víc takových předmětů).
  Studijní průměr: neuveden
 • Jazyky jsme zatím neměli.
  Studijní průměr: neuveden
 • Sice chápu důvody, proč výuka jazyků probíhá až ve druhém ročníku, ale mrzí mě to. Když člověk na rok vypane z výuky jazyka, tak je to potom hodně znát - stačilo by otevřít volitelný předmět konverzace, kde by si zájemci mohli alespoň udržet svoji stávající úroveň.
  Studijní průměr: neuveden
 • žádné jazyky jsem neměl
  Studijní průměr: neuveden
 • Angličtina by mohla probíhat v menších učebnách, abychom se navzájem slyšeli.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • bylo by dobré si uvědomit, že jazyky jsou v důležitosti předmětů na posledním místě a od toho by se měla odvíjet jejich náročnost
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Dva jazyky jsou pro jaderňáka opravdu zbytečné. Zájemci mají možnost si ho napsat jako nepovinný předmět. Tuto školu jsem si nevybral, abych se učil jazyk. Už takto máme opravdu velkou hodinovou zátěž. Raději bych hodiny věnoval jinému předmětu.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Jazyky jsou velmi přínosné, skutečně prohlubují jazykové znalosti v oblasti akademického jazyka. Někteří používají moderní metody a povolují číst věci z notebooku, jiní vyžadují tisknutí desítek stránek, což je poněkud neekologické. Stránky katedry jazyků a jazykářů jsou nepropojené a špatně dohledatelné, ale to se teď zlepšuje.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • povinna dochazka u zacatecniku je nejhorsi vec na jaderce, zrusil bych ji, stejne jako druhej povinnej jazyk
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Je velice dobre, ze mame moznost studovat dva jazyky. Chtelo by to ale nejak zajistit aby vyucujici byli schopni poslat hromadny email - napriklad pokud jsou nemocni, nebo kdyz je nejaka organizacni zmena ve vyuce, aby se takove veci studenti nemuseli dozvidat na posledni chvili z nejakeho papiru vyvesenem na nastence ve skole.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Na technickou školu postačující, přesto pokud uvažujete pracovat v mezinárodním prostředí, tak je lepší se na ní nespoléhat a vzdělávat se v této oblasti sám.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Stále málo kreditově ohodnocené, zasloužily by si významné zvýšení kreditové dotace
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Výuka jazyků je na fjfi velice nešťastná. Nemyslím si, že znalost druhého jazyka je pro bakalářské studium nezbytná. Když nezačínáte jako začátečník, tak se stejně při počtu studentů a jedné dvouhodinovky týdně moc nenaučíte a jako začátečník budete s druhým jazykem trávit více času než kolik by se vám líbilo. Stejně tak výuka anglického jazyka byla v zimním semestru spíše na obtíž než k užitku. Osobně bych raději viděl mnohem intenzivnější studium angličtiny ve třeťáku (třeba 4 hodiny týdně) než mít jednu dvouhodinovku týdně od druháku. Učebnice/pracovní sešit "Aiming to advance" není vůbec špatný studijní materiál, ale koho napadlo jí udělat ve formátu A5? Nedají se do toho psát poznámky a ani pořádně otevřít, což dělá učebnici odborné angličtiny naprosto nepoužitelnou pro nějakou intenzivnější výuku.
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>

X : Připomínky k činnosti knihovny, studoven a počítačových učeben. [15]
 • alles gute, jsem plně spokojen
  Studijní průměr: neuveden
 • Cinnost knihovni/studovni je postacujuca.
  Studijní průměr: neuveden
 • Jsem spokojen.
  Studijní průměr: neuveden
 • Počítače ve studovně na Trojance jsou naprosto tragické. Přijde mi, že funguje každý třetí. A jestli tam jsou kvůli výuce, pak nechápu, proč jsou tam i pozice, kdy posluchač sedí zády k plátnu a cvičícímu. Navrhuju na informatické obory, kam se hlásí Kazachstánci a Rusové, kteří mají mizivou šanci dostudovat, zavést přijímací zkoušky. Potřebujeme nalákat především fyziky, těch bude výhledově nedostatek. Místo toho tyto kapacity fakulta věnuje těmto neperspektivním cizincům.
  Studijní průměr: neuveden
 • Všechny paní knihovnice, se kterými jsem se měla tu čest v budově v Břehové ulici setkat, byly laskavé a velice milé dámy. Ráda bych jim tímto poděkovala za prvotřídní servis a nesmírnou trpělivost se studenty. Jen tak dál!
  Studijní průměr: neuveden
 • Do studovny na Trojance se daly počítače, které zabírají strašně moc místa a zásuvek, takže to znesnadňuje život studentům s notebooky, obvykle je potřeba něco vypojit, aby si člověk mohl připojit notebook, který se jen těžko vejde na stůl vedle počítačů, které jsou nesmyslně postaveny na stole. ,Navíc vzdálené přihlášení do domény FJFI z těchto PC obvykle trvá minimálně půl hodiny a ty lokální účty také za moc nestojí. Routery v 2. patře na Trojance vůbec nezvládají tolik Wi-Fi klientů, obvykle po několika minutách vypadne adresa a DHCP server klienta ignoruje. E-Sklipek je primárně Windowsový, což degraduje Linux významný pro budoucí studium.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Chtělo by to přidat, více počítačů. Zejména v zimním semestru jsou díky vysokému počtu studentů často všechny počítačové učebny obsazené.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • knihovna funguje dobře, dobré je, že narozdíl od NTK se dá knížka "prodlužovat donekonečna"
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Knihovnu jako takovou můžu jenom chválit... rezervace vyřizují prakticky ihned a otevírací doba je rozumná.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Studovna v Břehové ulici je často uzavřená, aniž by v ní kdokoli byl nebo se cokoli konalo. Studenti nejsou až tak nepořádní, aby na úklid bylo třeba více než jednu hodinu. Přijde mi tedy zbytečné uzavírat studovnu na celý den, když, cokoli se v ní koná, se bude konat až odpoledne nebo večer, nebo se dokonce už konalo.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Ve studovně na trojance přibyly počítače bez jakékoliv ochrany - zdá se mi, že si někteří studenti "půjčují" nějaké součástky. Vidím však chybu v rozhodnutí tam počítače dát (do místnosti bez ochrany s volným přístupem... Navíc jsou vybaveny skvělým a úžasným systémem windows, který startuje (bez přehánění, opravdu!) 5 minut (resp. přihlášení)! Rád bych měl také možnost se na všech počítačích přihlásit na linux. Například v počítačové učebně (asi T103 nebo tak nějak) se mi nedařilo za celý semestr přihlásit do linuxu (fedora myslím) a musel jsem na windows.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Nejsem nadšená z obsazení studovny na Trojance výukou - v dané hodiny opravdu nebylo kde zůstat v případě volné hodiny. Zároveň mi vadí počítače v téže studovně - mnohdy je dost obsazená a počítače tam pouze zabírají místo
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • V T-301 jde doslova o život. Bylo by nesmírně jednoduché zakopnout a vypadnout z horního okna v místnosti. Měla by tam být dáno nějaké madlo či síť. Pokud možno před tím než se tam někdo zabije.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Vybavení je s každým rokem lepší a jsem spokojen.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Studovna na Tojance je velice neefektivní. Velice oceňuji možnost se nově připojit k počítači, ale za cenu ztráty pracovního místa. V určité hodiny jsou kapacity studovny zcela naplněny i přes to, že se tam nachází dost nevyužitého místa pro další stoly.
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>

X : Jaké jsou Vaše představy o fungování a obsahu ankety? [31]
 • Cvičící a přednášející dostanou zpětnou vazbu a podle toho třeba trochu upraví svůj styl výuky.
  Studijní průměr: neuveden
 • Doufám, že anketu někdo tam nahoře čte. Zatím to tak nevypadalo.
  Studijní průměr: neuveden
 • Doufám, že pomůže být FJFI ještě lepší.
  Studijní průměr: neuveden
 • Hlavně anonymita. Jinak asi by mohla sloužit k nějaké zpětné vazbě přednášejícím a cvičícím a také poskytnout náhled k tomu jak předmět probíhá těm, kdo jej budou mít.
  Studijní průměr: neuveden
 • Hodnocení, jakožto průzkum mínění studentstva, by mělo sloužit jako zpětná vazba pro zaměstnance ČVUT. Rozumné připomínky týkající se předmětů by měly být brány v potaz.
  Studijní průměr: neuveden
 • Moja predstava je, ze cast ankety ktora obsahuje vyberove odpovede sa spriemeruje a otazky so slovnymi odpovedami nejaky chudak cita jednu po druhej. . Po spracovani vysledkov sa statistika zverejni a zhrnutie slovnych odpovedi sa prezentuje prislusnym vyucujucim.
  Studijní průměr: neuveden
 • Moje představy jsou takové, že anketa slouží vyučujícím jako zpětná vazba a podnět k vylepšení, a studentům, aby zjistili, co je čeká, případně jako pomůcka při rozhodování, jaký volitelný předmět si zapsat. To mého názoru anketa plní. Jen bych měla dvě poznámky ke struktuře: když je v KOSu rozdělený předmět a cvičení, tak dostáváme k vyplnění dva anketní lístky, které se svými dotazy téměř překrývají, případně vzniknou absurdní otázky na přednášejícího předmětu "cvičení z...". Dále neodpovídají přednášející a cvičící předmětů, jejichž výuka probíhá na Přírodovědecké fakultě na Albertově.
  Studijní průměr: neuveden
 • Momentalne nejsou je 0:45 .
  Studijní průměr: neuveden
 • Myslím, že anketa v současné podobě je skvělá věc - její pročtení mi hodně pomohlo s výběrem předmětů, které si zapíšu, a přečíst si poznámky ke zkoušce od loňských studentů předtím, než ji jde člověk sám skládat, také považuji za užitečné. Zároveň jsem přesvědčena, že zpětná vazba velmi pomůže zejména poprvé cvičícím studentům PhD. Škoda jen, že anketu vyplňuje tak málo studentů...
  Studijní průměr: neuveden
 • Najvačším problémom ankety je jej malá vyplňovanosť čo platí viacnásobne u predmetov na menších katedrách. Za uváženie by stálo zaviesť anketu vyplňovanú na konci semestra do papierov na hodine, tak ako je to na PřF UK.
  Studijní průměr: neuveden
 • Některé otázky se opakují ve "Předmětu" a "Zkoušce"
  Studijní průměr: neuveden
 • Nevím
  Studijní průměr: neuveden
 • Ocenil, kdyby anketa měla ještě větší význam, než má v současnosti. Současný způsob fungování považuji za vyhovující.
  Studijní průměr: neuveden
 • upřednostnil bych i plnohodnotné zobrazení komentářů tam, kde je jen pár hodnotících. Ten předmět si zapsali třeba jen 3 lidi a jen 1 ho absolvoval, tak by bylo lepší aspoň nějaké hodnocení než žádné.
  Studijní průměr: neuveden
 • Ve vyšších ročnících jsou některé předměty, kde můžu hodnotit jen předmět jako celek a pak zkoušku. Chybí možnost ohodnotit přednášejícího - co oceňuju a co by měl zlepšit. U některých předmětů ta možnost je, u některých ne. Nechápu to. Přednášky mají všechny předměty.
  Studijní průměr: neuveden
 • Změnil bych grafickou podobu plakátků nabádajících k vyplnění ankety, aby nebyly tak křiklavé. Studenty to spíš odláká :)
  Studijní průměr: neuveden
 • Asi takové, jako u většiny ostatních - anketa by měla sloužit ke zkvalitňování výuky (ne snad?)
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Bylo by dobré dát možnost ohodnoceným lektorům vyjádřit se k hodnocení a veřejně se vyjádřit, co s tím hodlají udělat a jak co vylepšit, aby studenti měli pocit, že ta anketa má nějaký dopad.Pozitivní motivace nestačí, lektoři se špatným hodnocením by minimálně měli přijít na kobereček k děkanovi pro pedagogiku.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Bylo by fajn, udělat něco jako předanketu, která by byla třeba v posledním týdnu výuky, kde bychom mohli ještě začerstva popsat naše zážitky z přednášek.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • na FELu se dá v anketě vyhrát tablet, co vyhraju tady? jaká je motivace pro studenty, aby ji vyplnili? žádná. to, že (možná!!) zlepší do budoucna výuku nemá v krátkém období žádný užitek
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • U předmětů, kde se v podstatě necvičí (např. NUM) nemá větší smysl hodnotit část o cvičení. Na druhou stranu v části praktik by bylo dobré moci ohodnotit každého asistenta, nejen vedoucí směn.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Vcelku dobré, jen doladit to že, se např. zobrazuje hodnocení cvičícího, u předmětu, který vůbec cvičení nemá a podobně.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • zadne
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Zpětná vazba studentů -> reakce profesorů a cvičících -> vyvození závěrů -> pobídka od škol.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Anketa by mela byt udelana dukladneji. Mela by byt schopna odlisit mezi predmetem, ktery mel prednasky a cvika a predmetem, ktery mel jen jedno z toho. Take by bylo dobre ptat se na konkretni casti vyuky, napr. jestli byly k predmetu kvalitni studijni materialy, nebo jestli byly hodiny smysluplne vyuzity a podobne. Proste trochu prizpusobit otazky predmetum.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Např. pokud se sejde dost reakcí na nedostatečné kreditové ohodnocení některého předmětu, bude pak tento lépe ohodnocen.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Nemám významných výhrad, až na to, že nemůžu hodnotit zkoušku u předmětu, který nemám absolvovaný - některé zkoušky pouze nemám zapsané v KOS, na jiných předmětech jsem se o zkoušku pokoušela několikrát a neúspěšně a nevím, proč bych se k průběhu zkoušky nemohla vyjádřit
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Neptat se na stejné věci vícekrát ve stejném formuláři. Nemít kolonku na přednášejícího a cvičícího, když předmět se sestává pouze z přednášky.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Slouží mi jako referenční materiál k výběru předmětů a psychickou přípravu na zkoužku. Bohužel jí mnoho studentů nevyplňuje a nepostačuje leckdy na dokonalpou statistickou analýzu toho, co mě čeká.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Proč musí být vyplněny "Obecné poznámky k předmětu jako celku", jinak vás systém nepustí dále? Rád bych ohodnotil jenom cvičícího nebo průběh zkoušky a to bez vyplnění obecných poznámek bohužel nejde. Navíc ani nevím, co se po mě očekává, že tam mám naspat? Co se na předmětu probíralo? Proč má cenu na tento předmět vůbec chodit? Všechny tyto otázky si student stejně zjistí ze sylabu předmětu v KOSu a mě to jenom odrazuje od vyplnění ankety a tudíž i od vyplnění věcí, které by ho opravdu zajímaly. Proč se nedá jednoduchou cestou vrátit a přepsat před uzávěrkou už jednou vyplněnou anketu?
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>
 • vzdycky overovat jestli skutecne vsechny cvicici tady v ankete jsou. Asj nic vic
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>

X : Jste spokojeni se systémem wikiskripta.fjfi.cvut.cz? Připojte, prosím, své připomínky. [15]
 • nic jsem o něm nevěděl
  Studijní průměr: neuveden
 • Ocenil bych větší zapojení vyučujících do tvorby nebo alespoň doplňování wikiskript u předmětů, na která žádná oficiální skripta neexistují.
  Studijní průměr: neuveden
 • Příliš jsem je nevyužíval, takže nemohu odpovědět.
  Studijní průměr: neuveden
 • Wikiskripta? Cože? Vždyť tam toho je strašně málo, mnohem víc je na ftp. Nikdy jsem z wikiskript soubory nestahoval, vždy jsem to měl odjinud - např. ze stránek katedry fyziky, osobních stránek přednášejících nebo ftp. Spíš by to chtělo nějaký web s radami pro prváky - např. aktualizovat a výrazně rozšířit jaderňáckou wiki. Místo rady, jestli mám psát zápisky na A4 nebo na A3 tam napsat rady ohledně věcí, které prváky opravdu trápí.
  Studijní průměr: neuveden
 • Wikiskripta jsem používala na přípravu na předmět MAT1 a ve sbírkách úloh jsou ve výsledcích často chyby. Pokud by to bylo možné, bylo by přínosné zavést nějaký schvalovací systém pro vkládání výsledků, například aby se na výsledku shodlo více studentů, případně alespoň otevřít diskuzi ke sbírce úloh, kam by nejistí studenti vkládali své návrhy na opravu.
  Studijní průměr: neuveden
 • Zatial som ho nepouzil
  Studijní průměr: neuveden
 • Ano, tento systém je velice užitečný. Doufám, že nová skripta přibudou. :)
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Ano, v druháku jsou wikiskripta už konečně použitelná a jsou úžasným průvodcem přednáškami. Nejlepší je si vždy přečíst zběžně pár stránek před přednáškou a pak se student neztratí a odnese si přednášky mnohem více. Výborná je také možnost si stáhnout LaTeX zdrojáky a zkompilovat si dokument optimalizovaný por např. tablet nebo čtečku.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Udělal bych wikiskriptům větší reklamu. Jinak jsou perfektní.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • wikiskripta jsou bezpochyby skvele, bez nich by byla analyza docela problem
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Wikiskripta jsou super. V některých případech (NUM) jsou dokonce složitější a podrobnější, než je třeba.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Ještě jsem nepoužil, ale nahlédl jsem na dané stránky. V následujícím zkoužkovém se chystám využít.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Se stávajícím obsahem ano, ale určitě by řada dalších přednášejících mohla své poznámky tímto způsobem poskytnout také.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Super věc, používám wikiskripta docela často.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Rozhodně se mi zamlouvá projekt wikiskript, ale nebylo by na škodu zvětšit jejich obsah i o další tituly z oborů, či o analýzu B. Minimálně alespoň na wikiskriptech sjednotit materiály, které se nacházejí různě po stránkách vyučujících, jako přesunout materiály ze stránek katedry fyziky na wikiskripta.
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>

X : Jste spokojeni se systémem wikiskripta.fjfi.cvut.cz? Připojte, prosím, své připomínky. [49]
1 : |=======.............| 34 % [17] Slovní odpověď