Anketa :: O anketě :: Vyhodnocení předmětu

Hodnocení předmětu - screen
 1. Menu: Návrat na hlavní stránku ankety
 2. Menu: Návrat na seznam předmětů
 3. Kód předmětu
 4. Název předmětu
 5. Počty hodnotících a poměr hodnotících ku studentům předmětu
 6. Počty studentů a úspěšnost absolvování předmětu
 7. Aktivní učitel [alespoň v jednom hodnocení z vyučovaných předmětů dosáhl hranice 20% hodnotících] - výběr hodnocení učitele v předmětu
 8. Neaktivní učitel [v žádném hodnocení z vyučovaných předmětů nedosáhl hranice 20% hodnotících] (výsledky nejsou k dispozici)
 9. Role učitele v předmětu
Komentáře - screen
 1. Role učitele pro otázku
 2. Text otázky
 3. Počet komentářů
 4. Jednotlivé komentáře
Otázky - screen
 1. Role učitele pro otázku
 2. Text otázky
 3. Počet hodnocení otázky
 4. Pořadí hodnocení
 5. Graf podílu na hodnocení
 6. Podíl na hodnocení v %
 7. Počet hodnocení
 8. Odpověď