Anketa :: O anketě :: Vyhodnocení učitele v předmětu

Pořadí učitelů - screen
  1. Menu: Návrat na hlavní stránku ankety
  2. Pořadí učitele mezi těmi, kteří měli alespoň 10 hodnotících studentů
  3. Jméno učitele, který měl alespoň 10 hodnotících studentů
  4. Jméno učitele, který měl méně než 10 hodnotících studentů
  5. Počet udělených známek (závisí na počtu hodnotících a počtu otázek/rolí učitele)
  6. Počet hodnotících studentů a jejich poměr ku možným hodnotícím
  7. Průměrná známka učitele (barva odpovídá známce, 1=modrá, 3=červená)
  8. Grafické znázornění známky (plný=1, prázdný=5)