Anketa :: O anketě :: Technologie

Technologie

Výsledky ankety jsou vizualizovány formou statických webových stránek. Všechna data byla při vyplňování ankety ukládána do databáze ankety (Oracle). Po skončení hlasování byla některá data (k dalšímu zpracování) exportována do lokální databáze (PostgreSQL). Z této databáze se pak pomocí PHP skriptů generovaly statické stránky.

Standardy

Při generování stránek byly respektovány standardy (konsorcia W3 pro webové stránky. Stránky splňují standardy HTML4.01 / CSS2. (Pro většinu stránek ve formátu Strict).

Valid CSS!

Valid HTML 4.01!

Platformní nezávislost

Stránky v textovém prohlížeči Stránky v grafickém prohlížeči
Díky formě výsledků ankety (statické webové stránky), je zajištěna platformní nezávislost a to jak na straně serveru, tak na straně klientů. Podporovány jsou nejen grafické, ale také textové prohlížeče [např. elinks] (a to včetně grafů).