Clarke Dunstan Bc.

Vyučující v předmětech
[04AP1] Angličtina P1
[04AP3] Angličtina P3
[04ABI] Prezentace a interpretace textu
[04ABK1] Rozvíjení řečových dovedností 1
[04ABK3] Rozvíjení řečových dovedností 3
[04ABU1] Úvod do odborného jazyka 1
Počet hodnotících: 18 / 167
Procento hodnotících: 10 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [18]
1 : |===========.........| 55 % [10]  
2 : |=====...............| 27 % [5]  
3 : |===.................| 16 % [3]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.61

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení [18]
1 : |===========.........| 55 % [10]  
2 : |=====...............| 27 % [5]  
3 : |===.................| 16 % [3]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.61

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57