Petráček Vojtěch Doc.RNDr. CSc.

Vyučující v předmětech
[02EXF2] Experimentální fyzika 2
[02RFTI] Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek
[02SEMI1] Seminář 1
[02SF] Subatomová fyzika
[02EJFS1] Výjezdní seminář EJF1
[02EJFS2] Výjezdní seminář EJF2
[02EJFS3] Výjezdní seminář EJF3
[02VUEF1] Výzkumný úkol 1
Počet hodnotících: 10 / 54
Procento hodnotících: 18 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [9]
1 : |=============.......| 66 % [6]  
2 : |=======.............| 33 % [3]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.33

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení role přednášející [9]
1 : |===============.....| 77 % [7]  
2 : |====................| 22 % [2]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.22

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.12
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.61
Celkové hodnocení [26]
1 : |================....| 80 % [21]  
2 : |====................| 19 % [5]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.19

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57