Jex Michal Ing.

Vyučující v předmětech
[02MECH] Mechanika
Počet hodnotících: 8 / 29
Procento hodnotících: 27 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [8]
1 : |===============.....| 75 % [6]  
2 : |=====...............| 25 % [2]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.25

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení [8]
1 : |===============.....| 75 % [6]  
2 : |=====...............| 25 % [2]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.25

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57