Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D.

Vyučující v předmětech
[02FYZ1] Fyzika 1
[02LCF1] Laboratorní cvičení z fyziky 1
[02RQGP3] Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3
[02SFHIC] Statistická fyzika v jaderných srážkách
[02UFEC] Úvod do fyziky elementárních částic
[02VUEF1] Výzkumný úkol 1
Počet hodnotících: 11 / 150
Procento hodnotících: 7 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [7]
1 : |===========.........| 57 % [4]  
2 : |========............| 42 % [3]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.43

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení role přednášející [11]
1 : |===========.........| 54 % [6]  
2 : |=======.............| 36 % [4]  
3 : |==..................| 9 % [1]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.55

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.12
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.61
Celkové hodnocení [18]
1 : |===========.........| 55 % [10]  
2 : |========............| 38 % [7]  
3 : |=...................| 5 % [1]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.50

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57