Beneš Michal prof.Dr.Ing.

Vyučující v předmětech
[01GTDR] Geometrická teorie diferenciálních rovnic
[01MMNS] Matematické modelování nelineárních systémů
[01VAM] Variační metody
[01VAMB] Variační metody B
Počet hodnotících: 7 / 22
Procento hodnotících: 31 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [7]
1 : |===========.........| 57 % [4]  
2 : |========............| 42 % [3]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.43

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení role přednášející [6]
1 : |=============.......| 66 % [4]  
2 : |=======.............| 33 % [2]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.33

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.12
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.61
Celkové hodnocení [15]
1 : |=============.......| 66 % [10]  
2 : |=======.............| 33 % [5]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.33

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57