Virius Miroslav Doc.Ing. CSc.

Vyučující v předmětech
[18MOCA] Metoda Monte Carlo
[18OOP] Objektově orientované programování
[18NET] Programování pro .NET
[18PRC1] Programování v C++ 1
[18PJ] Programování v JAVĚ
[18PVS] Průmyslový vývoj softwaru
[18SDI1] Seminář k diplomové práci 1
[18VUSE1] Výzkumný úkol 1
[18VUSE2] Výzkumný úkol 2
[18ZPRO] Základy programování
Počet hodnotících: 61 / 295
Procento hodnotících: 20 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [6]
1 : |=============.......| 66 % [4]  
2 : |....................| 0 % [0]  
3 : |===.................| 16 % [1]  
4 : |===.................| 16 % [1]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 1.00 průměr hodnocení: 1.83

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení role přednášející [61]
1 : |========............| 39 % [24]  
2 : |=====...............| 27 % [17]  
3 : |=====...............| 24 % [15]  
4 : |==..................| 8 % [5]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 2.02

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.12
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.61
Celkové hodnocení [68]
1 : |========............| 42 % [29]  
2 : |=====...............| 25 % [17]  
3 : |=====...............| 23 % [16]  
4 : |==..................| 8 % [6]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 1.99

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57