Tolar Jiří prof.Ing. DrSc.

Vyučující v předmětech
[02GMF1] Geometrické metody fyziky 1
[02KOHOM] Kohomologické metody v teoretické fyzice
[02TEF1] Teoretická fyzika 1
[02VOAF] Vlnění, optika a atomová fyzika
[02VUMF1] Výzkumný úkol 1
[02ZS] Zimní škola matematické fyziky
Počet hodnotících: 33 / 112
Procento hodnotících: 29 %
||
Celkové hodnocení role cvičící [1]
1 : |....................| 0 % [0]  
2 : |====================| 100 % [1]  
3 : |....................| 0 % [0]  
4 : |....................| 0 % [0]  
5 : |....................| 0 % [0]  
medián: 2.00 průměr hodnocení: 2.00

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.26
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.66
Celkové hodnocení role přednášející [29]
1 : |==..................| 10 % [3]  
2 : |=====...............| 27 % [8]  
3 : |=======.............| 37 % [11]  
4 : |===.................| 17 % [5]  
5 : |=...................| 6 % [2]  
medián: 3.00 průměr hodnocení: 2.83

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.12
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.61
Celkové hodnocení [58]
1 : |====................| 20 % [12]  
2 : |=====...............| 27 % [16]  
3 : |========............| 39 % [23]  
4 : |==..................| 8 % [5]  
5 : |=...................| 3 % [2]  
medián: 3.00 průměr hodnocení: 2.47

Všichni učitelé

75% hodnocení je v rozmezí 1.00 až 2.29
medián: 1.40
průměr hodnocení: 1.57